Gelukt!
W
e hebben je aanmelding goed ontvangen en contacteren je spoedig, meestal is dat binnen 2 werkdagen

 

?

Heb je nog een vraag?
Klik hier voor een overzicht van de veel gestelde vragen

 

?

Let op:
Beslist dat je wil meedoen?
Na contact met de coach dient de deelnamebijdrage betaald te worden, anders kan er niet getraind worden

je kan je inschrijving online betalen via deze link
(of via de link in de email die je ontvangt)

 

 

 

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk