Voorwaarden deelname 5 weken onderzoek

1. Wie kan deelnemen: mannen en vrouwen vanaf 25 jaar, fit of ongetraind

2. Per club kunnen per maand maximum 30 personen deelnemen

3. Elke deelnemer ontvangt gedurende het onderzoek:

  • Bij de start een krachtmeting en fitness test, na 5 weken een evaluatie test
  • Professionele begeleiding bij de lessen
  • Een persoonlijk chip met alle persoonlijke trainingsgegevens
  • Trainingen in kleine groepen
  • Een geldige lidkaart van de club

4. Om een resultaat goed te kunnen beoordelen, verplicht de deelnemer zich om 2x per week te komen trainen gedurende 5 weken.

5. Elke deelnemer geeft toestemming voor registratie en wetenschappelijke evaluatie van de trainingsgegevens, rekening houdend met de wet privacy persoonsgegevens.

6. Bij het begin van het onderzoek en na afloop van het onderzoek doen we een meting aan de hand van een gestandaardiseerd testprotocol.

7. De eenmalige bijdrage voor de deelnemer bedraagt € 59

8. Bij deelname aan het aangeboden programma zal de deelnemer zich houden aan het huisreglement van het fitnesscentrum.

9. Ieder persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan een onderzoek gevoerd door European Fitness Academy.

 

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk